Jetel - Trifolium (Fabaceae - bobovité)

Jetel - Trifolium (Fabaceae - bobovité)

Jetelů u nás roste mnoho druhů. Jako nejvhodnější pro konzumaci se bere jetel luční. Ostatní jetele jsou také použitelné, ale literatura doporučuje ke konzumaci jen jetel luční. Jetel bílý plazivý uvádí někteří autoři jako nevhodný. 

 

Použití v kuchyni:

Listy: používají se listy pro svůj vysoký obsah živin a vlákniny. Konzumují se celé listy buď čerstvé nebo jako špenát.

květy: konzumují se čerstvé nebo se suší a v době hladomoru v irsku se z něj dělala i mouka. 

Foto: Jetel alpinský

Listy: Jetel luční                                                                        Jetel plazivý